Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti

5. 3. 2020

logo_opz

Název projektu:  Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti

Registrační číslo projektu. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013144

Doba realizace: od 1. 1.2020 do 31.12.2022

Územní působnost: Brněnská metropolitní oblast

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Pro koho je projekt určený? Pro neformální pečovatele, kteří pečující o osobu závislou na péči, v Brněnské metropolitní oblasti.

Kontakt: e-mail: pecujicibrno@nrzp.cz, telefon: 739 579 782

Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na podporu pečujících osob, které pečují o osobu blízkou se zdravotním postižením v Brněnské metropolitní oblasti a nacházejí se v nepříznivé situaci, kdy jsou sociálně vyloučené a potýkají se s bariérami při pracovním uplatnění. V rámci projektu bude CS poskytnuta intenzivní podpora v oblastech právní, sociální, psychoterapeutické, sdílené péče, odlehčovacích služeb, profesního poradenství, rozšíření kvalifikace, motivačně aktivizačních, svépomocných skupin a tréninkových míst.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit