Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti

5. 3. 2020

logo_opz

Název projektu:  Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti

Registrační číslo projektu. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013144

Doba realizace: od 1. 1.2020 do 31.12.2022

Územní působnost: Brněnská metropolitní oblast

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Pro koho je projekt určený? Pro neformální pečovatele, kteří pečující o osobu závislou na péči, v Brněnské metropolitní oblasti.

Kontakt: e-mail: pecujicibrno@nrzp.cz, telefon: 739 579 782

Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na podporu pečujících osob, které pečují o osobu blízkou se zdravotním postižením v Brněnské metropolitní oblasti a nacházejí se v nepříznivé situaci, kdy jsou sociálně vyloučené a potýkají se s bariérami při pracovním uplatnění. V rámci projektu bude CS poskytnuta intenzivní podpora v oblastech právní, sociální, psychoterapeutické, sdílené péče, odlehčovacích služeb, profesního poradenství, rozšíření kvalifikace, motivačně aktivizačních, svépomocných skupin a tréninkových míst.

Záštitu nad tímto projektem převzal hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek.

Záštitu nad projektem převzala primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit