Podpora členským organizacím NRZP ČR

3. 10. 2018

Název projektu: Podpora členským organizacím NRZP ČR

Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002741

Doba realizace: od 1. 1.2016 do 31.8.2018

Územní působnost: celá ČR

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je posílení kapacity NRZP coby střešní organizace její profesionalizace a transparentnost a podpora posílení kapacity 106 členských organizací, které sdružují cca 300 000 členů – osob se zdravotním postižením nebo jejich zástupců. Vzhledem k tomu, že NRZP patří k zásadním prosazovatelům rovných příležitostí pro OZP a pečující osoby v ČR, leží na NRZP velká zodpovědnost v obhajobě a prosazování práv OZP, které spadají mezi nejpočetnější skupiny (předpokládá se, že v ČR žije cca1 000 000 OZP) ohrožené sociálním vyloučením. Cílem tedy je, více zprofesionalizovat práci NRZP a členských organizací aby se pak stala základní činnost a poslání těchto NNO ještě více efektivní a úspěšná při obhajobě a prosazování práv OZP. Uvedeného cíle chceme dosáhnout jednotlivými nástroji v rámci předkládaného projektu: Posílení personální kapacity NRZP prostřednictvím přijetí pracovníka na fundraising, který napomůže k finanční stabilitě NRZP i členských organizací. Podpora lidských zdrojů ve střešní organizaci NRZP formou vzdělávání. Podpora síťování a posílení partnerství se spolupracujícími organizacemi, oslovování nových členů prostřednictvím sdílených interních stránek, rozesílaných elektronických informací. Uspořádání 2 konferencí na téma sociální inkluze OZP v ČR. Rozesílání aktuálních informací k tématu sociální inkluze a obhajoby práv OZP členským organizacím. Zprostředkování vzdělávání a poradenství v oblasti aktuální legislativy k problematice rovných příležitostí pro OZP pečující osoby a k posílení kapacity členských organizací. Projekt přispěje k tomu aby NRZP coby střešní organizace v obhajobě práv OZP se stala jednotícím hlasem členských organizací, které zastupuje

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit