Osvětová a destigmatizační činnost NRZP ČR ve prospěch osob s duševním onemocněním

3. 10. 2018

Název projektu: Osvětová a destigmatizační činnost NRZP ČR ve prospěch osob s duševním onemocněním

Doba realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Územní působnost: celá ČR

Nositel: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím pořádaných aktivit a realizovaných činností v projektu zvyšovat společenské povědomí o formách diskriminace a jak diskriminaci předcházet a provádět destigmatizační osvětu zaměřenou na negativní postoje české společnosti vůči osobám s duševním onemocněním.

Realizátor projektu za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása, tel. 266 753 421, v.krasa@nrzp.cz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit