Organizační a administrativní servis NRZP ČR

3. 10. 2018

Název projektu: Organizační a administrativní servis NRZP ČR

Doba realizace: rok 2011 (projekt je realizován každoročně)

Nositel projektu: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: Úřad Vlády ČR

Hlavní cíl: Cílem projektu je ekonomické a technicko-administrativní zajištění a podpora projektů včetně vyúčtování ústředním orgánům a orgánům samosprávy. Dále pak ekonomická a technická podpora pracovníků, kteří jsou manažery nebo koordinátory jiných projektů.

Stručný popis: Obsahem projektu je pravidelná celoroční činnost, která zahrnuje agendy evidence došlých a vydaných faktur, vedení pokladny, kontrolu podkladů pro mzdy, evidenci objednávek a smluv.  Kontrola účetnictví a veškerá ekonomika včetně různých evidencí a především vyúčtování je realizována v Praze za celou NRZP ČR.

Realizátor projektu za NRZP ČR: Lenka Folkeová, tel. 266753428, l.folkeova@nrzp.cz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit