Obhajoba práv OZP

3. 10. 2018

Název projektu: Obhajoba práv osob se zdravotním postižením

Doba realizace: rok 2011 (projekt je realizován každoročně)

Nositel projektu: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: Úřad Vlády ČR

Hlavní cíl: Cílem projektu je zlepšení prostředí pro integraci osob se zdravotním postižením do společnosti, a to prostřednictvím legislativy, spolupůsobením na dopravce a stavitele při odstraňování bariér a tlakem na veřejné instituce, aby v maximální míře spolupracovali s NRZP ČR na zlepšení života lidí se zdravotním postižením.

Stručný popis: Základní ideou projektu je prostřednictvím odborných týmů NRZP ČR, a ve spolupráci s členskými organizacemi, působit na státní správu a samosprávu, aby svojí činností přispívaly ke zlepšování života osob se zdravotním postižením. K tomu je  využívána spolupráce na tvorbě dlouhodobých plánů, připomínkování legislativy a informování veřejnosti o problematice zdravotního postižení. Projekt je realizován ve všech krajích.

Realizátor projektu za NRZP ČR: Bc. Václav Krása, v.krasa@nrzp.cz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit