Oběti trestných činů mají svá práva!

3. 10. 2018

Název projektu: Oběti trestných činů mají svá práva!                                                            logo

Doba realizace projektu: 2015 – 2016

 

Poskytovatel dotace: Nadace rozvoje zdraví, Havířov

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je poskytování odborného poradenství pro oběti trestných činů. Specifickým poradenstvím pro oběti trestných činů dojde k eliminaci zvlášť zranitelných osob postihnutých negativní zkušeností trestného činu či přestupku v Moravskoslezském kraji a rozšíření sítě pomoci určenou cílovou skupinu. Toto poradenství spočívá nejen v poskytnutí odborných informací, ale také psychologicko-sociální pomoci oběti.

Cílová skupina projektu: Cílovou skupinu tvoří osoby se zdravotním postižením a senioři na území Moravskoslezského kraje

Stručný popis projektu: Projekt reaguje na potřebuje odborného poradenství obětem trestných činů v řadách seniorů a zdravotně postižených na území Moravskoslezského kraje, tedy zvlášť zranitelných osob dle zákona obětech trestných činů (z.č. 45/2013 Sb.). Tato cílová skupina je velmi náchylná ke zneužívání z řad podomních prodejců, ale také krádeží a dalších trestných činů. Velmi často je odkázána na pomoc institucí, neboť ve svém okolí se nemají na koho obrátit. Prostřednictvím zákona obětech trestných činů je možno aplikovat celou řadu postupů a pomoci v této problematice a cíleně problémy této zranitelné cílové skupiny řešit.

Realizátor projektu za NRZP ČR : Poradna NRZP ČR v Ostravě, Mgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit