NRZP – PODPORA REGISTROVANÝCH SLUŽEB

6. 2. 2024

Cíl projektu

V rámci projektu dojde k rozvoji a profesionalizaci poraden NRZP ČR. Což bude mít za následek kvalitnější poskytování poradenských služeb pro cílovou skupinu. Dílčím cílem projektu je zajištění informovanosti a obhajoba práv osob se zdravotním postižením.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR mimo jiné propojuje profesionály s pedagogickými pracovníky škol a společným úsilím prohlubuje znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků, čímž napomáhá ke snazšímu začlenění, tedy inkluzi. Takový přístup předchází diskriminaci dětí se vzácným onemocněním v přístupu ke vzdělání a

umožňuje těmto dětem vzdělávání na běžných školách. Dílčím cílem projektu je zlepšení bezbariérovosti v krajích a zpřístupnění pracovního trhu pro osoby se zdravotním postižením.

 

V rámci příspěvku bude pořízeno vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a pořízení nové výpočetní techniky především PC, které jsou zapotřebí pro kvalitní provedení služby.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit