Informační činnost NRZP ČR k podpoře vyrovnávání příležitostí OZP

22. 5. 2018

Název projektu: Informační činnost Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k podpoře vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením

Doba realizace: od roku 2008

Územní působnost: celá ČR

Nositel: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je zvyšovat společenské povědomí v oblasti zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu, podporovat informovanost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a podporovat vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením organizováním veřejně účelných aktivit pro organizace osob se zdravotním postižením a jejich členy.

Stručný popis: Informační činnost Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v rámci projektu zahrnuje vydávání časopisu MOSTY, provoz informačního portálu www.nrzp.cz, účast NRZP ČR na výstavě NON-HANDICAP a veletrhu MEDICAL FAIR Brno, organizování doprovodných programů výstav, pořádání konferencí a oceňování aktivit ve prospěch osob se zdravotním postižením vyhlašováním výroční ceny MOSTY.

Realizátor projektu za NRZP ČR: Mgr. Michal Dvořák, tel. 266 753 433, m.dvorak@nrzp.cz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit