• Úvodní stránka
  • Projekty
  • Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci

Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci

22. 5. 2018

Název projektu: Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009760

Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 28.2.2021

Územní působnost: ITI Ostravská aglomerace

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu: Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením v Ostravské aglomeraci a řeší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Do projektu bude přijato 100 OZP, které projdou vzdělávacím blokem. Následně účastníky zaměstnáme na  otevřeném trhu práce s cílem obnovení jejich pracovních návyků. Po celou dobu realizace projektu bude poskytována účastníkům poradenská činnost a podpora.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit