Job klub, s rekvalifikací zpět do práce

22. 5. 2018

Název projektu: Job klub, s rekvalifikací zpět do práce

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008956

Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31.08.2020

Územní působnost: MAS Uničovsko

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu: Předmětem projektu je provozování Job klubu pro osoby se zdravotním postižením. Zaměřuje se na nezaměstnané OZP bydlící na území MAS Uničovsko. Cílem Job klubu je trénink dovedností a schopností potřebných pro vstup na trh práce, zprostředkování rekvalifikace a získání trvalého pracovního poměru.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit