Neuzavírejte se mezi čtyři stěny

15. 10. 2018

Název projektu: Neuzavírejte se mezi čtyři stěny

Doba realizace: 1.2.2010 – 31.1.2012

Územní působnost: Praha

Koordinátor projektu: Bc. Šárka Žežulková, DiS.

Financování projektu: Evropský sociální fond, operační program Praha Adaptabilita

Webové stránky:     www.praceprozp.cz

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí zdravotně postižených tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce. Zvláštní pozornost je věnována osobám se sluchovým postižením, které se potřebují zdokonalit ve znalosti cizího jazyka i v práci na PC. Sluchově postižení, vzhledem k jejich specifickým potřebám při výuce, potřebují více času a prostoru k osvojení těchto dovedností. Dále je nutno osoby se sluchovým postižením, které nemají zkušenost v integraci na trh práce, lépe připravit na přechod ze školy do zaměstnání a připravit je na možné bariéry, tak aby je neodradily a získali pracovní uplatnění. Projekt nabízí komplexní soubor aktivit motivačních, aktivačních, poradenských a vzdělávacích. V neposlední řadě v projektu navážeme na již započatou spolupráci s pražskými zaměstnavateli, u kterých žadatel zjišťoval, během realizace projektu EQUAL, potřeby v oblasti zaměstnávání OZP. V rámci projektu budou podpořeny 2 pracovní místa pro zástupce cílové skupiny.

Stručný popis projektu:

Cíle projekt dosahuje prostřednictvím komplexního individuálního poradenského a vzdělávacího programu pro 50 zástupců cílové skupiny, zprostředkováním spolupráce cílové skupiny s trhem práce.

Projekt přináší cílové skupině:

 1. zvýšení kvalifikace v oblasti anglického jazyka a práce na PC
 2. získání specializované kvalifikace – rekvalifikace dle individuální potřeby klienta
 3. rozvoj klíčových kompetencí požadovaných na současném i budoucím trhu práce
 4. znalost prostředí firemních subjektů – potenciálních zaměstnavatelů
 5. projekt řeší problémy sociální izolace a znevýhodnění na trhu práce cílové skupiny OZP jedinečným a komplexním způsobem. Vytváří inovativní metody a nástroje pro integraci, vzdělávání a motivaci OZP, zprostředkovává sociální partnerství na místní úrovni, zajišťuje 4 pracovní místa pro zástupce cílových skupin, z nichž budou 2 pracovní místa finančně podpořena.

Závěry:

Problém znevýhodnění cílové skupiny OZP na trhu práce a jejich sociální izolaci řeší projekt tím, že:

 1. Vytváří a aplikuje integrovaný a vzdělávací program pro OZP, který zvyšuje motivaci cílové skupiny k zaměstnání a jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání.
 2. Využívá nové a netradiční metody podporující zaměstnanost. Poskytuje vzdělávání dle individuálních potřeb cílové skupiny a zároveň v souladu s aktuálními potřebami zaměstnavatelů, využívá inovativní metodiky poradenství pro cílovou skupinu, rozvíjí sociální partnerství na místní úrovni.
 3. Zajišťuje 3 doprovodná opatření pro cílovou skupinu.
 4. Vytváří 4 pracovní místa pro zástupce cílových skupin a podporuje jejich udržitelnost.
 5. Systematicky pracuje s pražskými zaměstnavateli, kteří již o zaměstnání OZP projevili zájem, napomáhá jim vytypovat vhodné pracovní pozice.
 6. Prostřednictvím aktivit projektu a webového portálu www.praceprozp.cz propojuje potřeby cílové skupiny s potřebami trhu práce resp. zaměstnavatelů.

Partneři projektu:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit