Nasedni na expres směr pracovní kariéra

15. 5. 2020

logo_opz

Název projektu: Nasedni na expres směr pracovní kariéra

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009142

Doba realizace: od 1.9. 2018 do 31.8.2020

Územní působnost: Česká republika

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu

Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na nezaměstnané absolventy středních a vysokých škol se zdravotním postižením. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost zdravotně postižených absolventů vysokých a středních škol z vybraných krajů na otevřeném trhu práce prostřednictvím vzdělávání, motivace, odborné praxe a podpory flexibilních úvazků. 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit