Místa pro zaregistrování osob se zdravotním postižením do databáze v IZS hl. m. Prahy

15. 10. 2018

Název: Místa pro zaregistrování osob se zdravotním postižením do databáze v Integrovaném záchranném systému hl. m. Prahy
Doba realizace: leden 2007 až srpen 2008
Koordinátor projektu: Ing. Jana Hrdá
Financování projektu z prostředků: Úřad práce hl. m. Prahy
Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvoření pracovních míst pro osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a posílení individuálního přístupu ke klientům se zdravotním postižením (při náboru pracovníků, kursu, výběru i při vlastním zaměstnávání). V rámci projektu bylo vytvořeno deset pracovních míst pro registrační pracovníky. Tato pracovní místa byla vytvořena za účelem vytvoření registru osob se zdravotním postižením a zmapování specifických přístupů v zacházení s těmito osobami tak, aby jim Integrovaný záchranný systém hl. m. Prahy (IZS) byl schopen účinně pomáhat jak při událostech většího rozsahu (povodně, chemické ohrožení), tak při běžných událostech (požár v domě atd.).

Stručné zhodnocení projektu

Registrátoři po dobu projektu šířili informace o této možnosti v hl. m. Praze a registrovali zájemce, kteří využili možnosti dostat se do registru a využít tak jeho výhod. V registraci pokračuje dále jedna registrátorka.

Závěry

Pro osoby, jež mají tak těžké zdravotní postižení, že by se samy nedokázaly zachránit v případě nějaké nenadálé události a potřebují k tomu zvláštní zacházení, znamená zaregistrování, že: budou mít profesionální pomoc, komunikační kanály a způsob komunikace bude přizpůsoben individuálním potřebám, při zachraňování se bude respektovat specifičnost jejich postižení atd. Díky získaným zkušenostem byl obdobný projekt realizován i v několika dalších městech ČR.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit