• Úvodní stránka
  • Projekty
  • Inkluzivní začleňování osob se zdravotním postižením a speciálně vzdělávacími potřebami

Inkluzivní začleňování osob se zdravotním postižením a speciálně vzdělávacími potřebami

4. 1. 2024

 

 

 

Název projektu: Inkluzivní začleňování osob se zdravotním postižením a speciálně vzdělávacími potřebami

Doba realizace: od 1. 1. 2023 do 31.12.2023

Územní působnost: Jihočeský kraj

Realizátor: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: KÚ Jihočeského kraje a spolufinancování nadace ČEZ

Národní rada osob se zdravotním postižením je zastřešující nezisková organizace, která od roku 2000 zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Naší úlohou je přispívat k integraci – inkluzi osob se zdravotním postižením do majoritní společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí.

Realizuje osvětové, informační, vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření, která napomáhají zlepšení kvality života OZP, odstraňování bariér.

Realizuje propagační, výukové, poradenské, mediační, informační činnosti, zprostředkovává styk s veřejností, podporuje setkávání a rozvoj spolupráce subjektů ve smyslu cílů organizace – včetně spolupráce se zahraničními subjekty.

V rámci předkládaného projektu by odborní konzultanti působili v Jihočeském kraji v rámci konzultací v jednotlivých městech propojováním, veřejného sektoru a odborných aktivit.

Již proběhla řada aktivit ve prospěch osob se ZP. Např. příklady dobré praxe v několika městech ukazují, že je i možné důsledné odstraňování bariér a problematických záležitostí.

Po naši intervenci došlo např. revizi a přidání bezbariérových spojů na území Jihočeského kraje, byly odstraněny bariéry v některých obchodních zařízeních – tzv “kolotoče“, upozorňujeme na špatné parkování ve městě na vyhrazených místech pro osoby se ZP. Také jsme a dle domluvy také nadále budeme při společných schůzkách Jihočeské centrály cestovního ruchu, kde budeme přinášet nové tipy a podněty pro návštěvníky našeho kraje.…

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit