Informační a edukační činnost pro OZP v Jihomoravském kraji

3. 10. 2018

 JmK

Název projektu: Informační a edukační činnost pro OZP v Jihomoravském kraji

Doba realizace: červenec 2016 – prosinec 2016

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

 

Hlavní cíl: Cílem projektu je podpořit osoby se zdravotním postižením formou informační a edukační činnosti, aby byli poučeni o svých právech a možnostech, díky kterým se mohou zapojit do společnosti a setrvávat ve svém přirozeném prostředí.

Cílová skupina projektu: osoby se zdravotním postižením, senioři

Popis projektu: v rámci projektu bude distribuována publikace, která bude obsahovat veškeré dostupní informace, které mají za úkol minimalizovat dopady izolace, imobility, asociálního chování osob se zdravotním postižením (dále OZP), bude nabízet informace z oblasti zaměstnanosti, kompenzačních pomůcek, bydlení, příspěvků pro OZP a v neposlední řadě bude nabízet informace v oblasti prosazování a ochraně lidských práv. V rámci projektu bude cílové skupině poskytováno právní poradenství ve výše uvedených oblastech.

Realizátor projektu za NRZP ČR: Poradna NRZP ČR Brno, PhDr. Leoš Spáčil, Mgr. Eliška Škrancová, Mgr. Jana Bendová

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit