• Úvodní stránka
  • Projekty
  • Individuálním přístupem k vyhledání vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením v Praze

Individuálním přístupem k vyhledání vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením v Praze

15. 10. 2018

Název projektu: Individuálním přístupem k vyhledání vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením v Praze
Doba realizace: 1.12.2007 – 31.8.2008
Koordinátor projektu: Bohumila Miškovská
Financování projektu: ESF, Operační program JPD 3

Cíl projektu

Cílem projektu bylo napomoci osobám se zdravotním postižením prostřednictvím vzdělávání „šitého na míru“ k vyhledání vhodného zaměstnání.

Stručné hodnocení projektu

Projekt byl realizován společně s partnerem projektu Centrem pro zdravotně postižené kraje Praha. Cílovou skupinou projektu byly osoby se zdravotním postižením, které jsou vedeny u úřadů práce jako zájemci nebo uchazeči o zaměstnání. Pracovníci úřadů práce vytipovávali vhodné kandidáty pro zapojení se do projektu. V rámci projektu probíhaly vzdělávací aktivity, které na sebe u některých účastníků projektu navazovaly, u ostatních se jednalo o jednotlivé vzdělávací bloky. V rámci projektu byly nabízeny kurzy v základních PC dovednostech, časová dotace kurzu 40 hodin. Těchto kurzů se zúčastnilo 35 osob se zdravotním postižením, z toho 28 kurz úspěšně dokončilo.Další projektovou aktivitou byly rekvalifikační kurzy, které jsme vybírali individuálně na základě předpokladů každého účastníka projektu. Největší zájem jsme zaznamenali o rekvalifikační kurzy v rozšířených dovednostech na PC. Některým účastníkům jsme doporučili profesní rekvalifikační kurzy, např. vazba květin, kurz vedení účetnictví, kosmetické služby apod. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo 25 osob se zdravotním postižením a úspěšně ukončilo 23. Dvoudenních motivačních kurzů, které byly zaměřeny na získaní dovedností při sebeprezentaci u přijímacího pohovoru, se zúčastnilo 30 osob. Během projektu jsme zajišťovali provoz internetové poradny na www.praceprozp.cz. Celkem právník zodpověděl 98 dotazů týkajících se pracovně právní problematiky. Pracovníci partnera – Centra pro zdravotně postižené kraje Praha rozšířili nabízené služby o poradenství z oblasti zaměstnávání a během projektu poskytli poradenství 180 osobám se zdravotním postižením.

Závěry

Cílem projektu bylo napomoci vyhledat účastníkům projektu vhodné místo. Tento cíl se podařil naplnit u 5ti účastníků. Z velké části u těch, kteří absolvovali profesní rekvalifikační kurzy.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit