Dobrovolnictví mezi osobami se zdravotním postižením

15. 10. 2018

Název projektu: Dobrovolnictví mezi osobami se zdravotním postižením

Doba realizace: od roku 2005

Územní působnost: celá ČR

Nositel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj práce s dobrovolníky v rámci NRZP ČR a členských organizacích. Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, a to bez rozdílu věku či typu postižení, jejich rodiče a rodinní příslušníci a členové organizací osob se zdravotním postižením sdružených v NRZP ČR. Oblast dobrovolnické služby odpovídá podle § 2 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb. pomoci osobám se zdravotním postižením.

Stručný popis: NRZP ČR je akreditovanou vysílající organizací v oblasti dobrovolnické služby. V roce 2010 evidovala 70 dobrovolníků, kteří pomáhali v členských organizacích NRZP ČR a organizacích osob se zdravotním postižením. Dobrovolníci se zejména věnují pomoci v osobní asistenci, organizačních a administrativních činnostech a pomoci při pořádání aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Realizátor projektu za NRZP ČR: Mgr. Michal Dvořák, tel. 266 753 433, m.dvorak@nrzp.cz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit