Diverzita pro OZP

15. 10. 2018

Cílem projektu je zlepšit postavení osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) na trhu práce v České republice. Na rozdíl od řady zemí EU, kde je problém zaměstnávání OZP v poslední době úspěšně řešen, je v ČR situace neuspokojivá. Projekt shromáždí informace a zkušenosti o způsobu řešení daného problému ve vybraných zemích EU, a to zejména v Rakousku a Německu a ve spolupráci s českými partnery tyto zkušenosti přehledně zpracuje, modifikuje pro tuzemské poměry a seznámí s nimi relevantní subjekty působící na trhu práce v ČR.

Jedná se zejména o využití principů diverzity a konceptu Diversity Management, které v řešení dané problematiky hrají ve zmíněných zemích významnou úlohu a následně o jejich zavádění v rozsahu a podobě respektující specifika českého trhu práce, a to včetně tzv. Diversity Score Cards, což je postup umožňující kvantifikovat (měřit) zavádění Diversity Managementu v organizaci.

Projekt klade důraz na praktickou stránku aplikace zmíněných principů. Srozumitelnost a konkrétnost bude podpořena vypracováním Zásad správné komunikace s osobami se sluchovým postižením, správného kontaktu s osobami se zrakovým postižením a zásad pro mobilitu osob s tělesným postižením, ukázkami příkladů dobré praxe se zaměstnáváním OZP v ČR i některých zemích EU a modelovými situacemi typickými pro demonstraci výše zmíněných zásad.

Příjemce projektu a koordinátor: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.

Bohumínská 61, 710 00 Ostrava 2, Česká republika
WWW: www.free-art.cz
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Sokolovský, CSc.
E-mail: sokolovsky@free-art.cz
webové stránky projektu: www.diverzitaproozp.cz

Partneři projektu:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě

RPIC-ViP s.r.o.

Hospodářská komora České republiky

RWTÜV Akademie GmbH

Equalizent Schulungs- und Beratungs GmbH

Konference „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením aneb diverzita po česku“, bližší informace a prezentace přednášejících naleznete na následujícím linku: www.diverzitaproozp.cz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit