National Board

National Board shall

  • initiate and co-ordinate the execution of both aims and mission of the CNDC in the meantime between National Assemblies,
  • prepare contributions to the elaboration and realization of long-term concepts of equalization of opportunities for persons with disabilities,
  • approve CNDC organizational provisions,
  • approve the CNDC budget,
  • discuss Activity Reports of National Board,
  • discuss Activity Reports of the Secretariat,
  • approve the scope of data requested for evidence membership form.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit