National Auditing Commission

National Auditing Commission shall in particular:

  • perform running checks on the manipulation with the CNDC property;
  • shall supervise the observance of the Statutes & internal regulations;
  • this sphere of action relates also to CNDC organisational entities with legal personality;
  • the Commission shall submit its findings to the National Assembly.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit