Informace č.: 42 – 2024 (Připomínky NRZP ČR k návrhům zákonů)

13. 5. 2024

Vážení přátelé,

vzhledem k závažnosti připravovaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se k projednávání připomínek sešly na společném jednání Komise NRZP ČR pro sociální politiku a Komise NRZP ČR pro legislativu.

Na základě vašich podnětů i dalších podnětů, které jsme obdrželi v rámci připomínkového řízení, vypracovaly Komise připomínky k návrhu zákona, které jsme zaslali na příslušné instituce. Považujeme za nutné vás se všemi připomínkami seznámit.

Komise současně projednaly návrh zákona o Dávce státní sociální pomoci, což je zcela nový zákon, který v sobě zahrnuje složku bydlení, služku živobytí, složku dítě a složku pracovní bonus.

Připomínky k oběma zákonům najdete v odkazech pod textem.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Připomínky NRZP ČR k novele zákona 108/2006 Sb. a 329/2011 Sb.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit