Informace č.: 32 – 2024 (Tisk 605 schválen, zvýšení PnP v I. stupni nebude)

12. 4. 2024

Vážení přátelé,

dnes bylo ukončeno projednávání novely návrhu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterou podala skupina poslankyň a poslanců pod vedením pana poslance Mariána Jurečky, sněmovní tisk 605. Jak jsme vás již mockrát informovali, nesouhlasili jsme se způsobem podání této novely, protože novela neprošla připomínkovým řízením. V průběhu projednávání navrhla skupina poslankyň a poslanců zapracovat do novely zákona návrh na zvýšení příspěvků na péči, a to s platností od 1. července 2024. Klíčovými body tisku 605 tak byly legislativní zakotvení nadregionálních a celostátních projektů poskytovatelů sociálních služeb, definice pečující osoby a zvýšení příspěvků na péči v jednotlivých stupních.

Pokud jde o návrh na legislativní úpravu sítě celostátních projektů, tak předložený návrh odmítli všichni poskytovatelé nadregionálních a celostátních poskytovatelů sociálních služeb, protože zákonná úprava nedává jistotu kontinuity poskytování těchto služeb i v budoucnosti. Přesto došlo v průběhu projednávání zákona k určitému změkčení původně navržené formulace a věříme, že se nám podaří v další komunikaci s MPSV ČR nakonec najít řešení, které zajistí jistotu poskytování celostátních sociálních služeb.

V případě zvýšení příspěvků na péči v jednotlivých stupních jsme vyjádřili jasný nesouhlas s tím, jak byla celá problematika příspěvků na péči komunikována ze strany ministerstva, a především jsme vyjádřili jasný nesouhlas s tím, že nebylo navrženo zvýšení příspěvku na péči v I. stupni, a že bylo navrženo pouze minimální zvýšení příspěvku na péči ve II. stupni. Konkrétní návrh na zvýšení příspěvků byl tento: I. stupeň 0,- Kč, II. stupeň o 500,- Kč, III. stupeň o 2000,- Kč a IV. stupeň o 7800,- Kč u příjemců příspěvku na péči, kteří jsou v domácí péči. U příjemců příspěvku na péči, kteří jsou trvale v pobytových zařízeních bylo navrženo zvýšení o 3800,- Kč měsíčně. NRZP ČR souhlasí s vyšším zvýšením příspěvku na péči ve IV. stupni u osob, které jsou v domácí péči. Neznamená to však, že bychom současně nekritizovali skutečnost, že lidé s menší potřebou služeb mají býti takto potrestáni.

Vážení přátelé, dnes se uskutečnilo třetí čtení tisku 605. Naše návrhy na zvýšení příspěvků na péči v I. a II. stupni, které jste podpořili, nebyly Poslaneckou sněmovnou schváleny. Znamená to, že od 1. července 2024 bude výše příspěvků u osob starších 18 let takto:

I. stupeň PnP – 880,- Kč

II. stupeň PnP – 4 900,- Kč

III. stupeň Pnp – 14 800,- Kč

IV. stupeň PnP – 27 000,- Kč u osob, které jsou v domácí péči

23 000,- Kč u osob, které jsou v pobytových zařízeních.

Vážení přátelé, pokusíme se ještě v Senátu přesvědčit senátorky a senátory, aby schválili navýšení příspěvku na péči v I. a ve II. stupni. Budeme maximálně apelovat, aby Senát provedl změny, protože, jak jsme se dozvěděli na mimořádném jednání Výboru pro sociální politiku PSP ČR ve středu 10. 4. 2024, ministerstvo již připravuje novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, kde bude navrhovat opětné zvýšení cen služeb. To znamená, že to, co bude přidáno na příspěvku na péči, tak bude ihned odebráno zaplacením vyšších cen za jednotlivé úkony sociálních služeb. Situace osob pobírajících I. a II. stupeň příspěvku na péči se tak ještě zhorší a sociální služby se stanou pro ně více nedostupné. S touto situací nemůže NRZP ČR v žádném případě souhlasit.

Vážení přátelé, na tomto odkazu najdete rozpravu ve třetím čtení poslaneckého tisku Mariána Jurečky a dalších, číslo tisku 605:

https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/098schuz/s098087.htm#r10

Současně zde najdete hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které byly podány v průběhu projednávání zákona o sociálních službách. Všechny návrhy opozičních poslankyň a poslanců byly koalicí zamítnuty. Dokonce byl zamítnut například návrh paní poslankyně Lucie Šafránkové, která navrhovala zvýšení příspěvku na péči v I. stupni o 200,- nebo 500,- korun a současně o mírné navýšení příspěvku na péči ve II. stupni také o 200,- korun. Obdobně byl zamítnut i návrh poslance pana Aleše Juchelky, který navrhoval obdobné navýšení příspěvku na péči v I. nebo ve II. stupni. Je to nepochopitelný postup koaličních poslankyň a poslanců, protože rozpočtový dopad by byl v letošním roce v řádu několika stovek miliónů korun. Z hlediska státního rozpočtu by to byly marginální peníze. Zdá se, že tato vláda se rozhodla šetřit na těch nejvíce potřebných.

Přeji vám pěkný víkend.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit