Informace č.: 30 – 2024 (Dopis poslancům k hlasování o příspěvku na péči)

2. 4. 2024

Vážení přátelé,

v týdnu od 8. dubna 2024 se uskuteční v Poslanecké sněmovně třetí čtení poslaneckého návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 605. V odkaze pod textem vám posíláme dopis, který jsme dnes odeslali všem poslankyním a poslancům. V našem stanovisku se soustředíme na zvýšení příspěvku na péči v I. stupni a také zvýšení příspěvku na péči ve II. stupni.

Vážení přátelé, zaznamenali jsme, že i mezi koaličními poslanci dochází ke změně pohledu na zvýšení příspěvků na péči v I. a II. stupni. Proto vás prosíme, abyste podpořili naši snahu tím, že budete psát jednotlivým poslankyním a poslancům, že je žádáte, aby hlasovali pro podané pozměňovací návrhy, které zvyšují výše uvedené příspěvky na péči. Můžete použít celý dopis s tím, že do úvodu dáte, že podporujete stanovisko Národní rady osob se zdravotním postižením ČR nebo můžete napsat svůj dopis, případně použít nějaké pasáže z našeho dopisu. Adresy jednotlivých poslanců najdete na www.psp.cz. Prosíme jen, abyste každý z vás neposílali dopis opakovaně jednomu poslanci. Domníváme se, že máme šanci ještě na změnu stanoviska koaličních klubů, ale oni musí vědět, že opravdu stanovisko NRZP ČR se opírá o širokou podporu občanů.

Přeji vám všechno dobré a spoléháme na vás.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Dopis poslankyním a poslancům

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit