Informace č.: 28 – 2024 (Příspěvek na zaměstnávání OZP byl schválen)

21. 3. 2024

Vážení přátelé,

ve středu 20. března 2024 projednávala vláda návrh Nařízení o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Před projednáváním Nařízení ve vládě jsme společně s dalšími subjekty sdružující zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP oslovili jednotlivé ministry i předsedu vlády. Naše snaha byla nakonec úspěšná.

Vláda schválila zvýšení příspěvku na chráněném trhu práce podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti o 1 500,- Kč měsíčně na celkovou částku 15 700,- Kč. Účinnost Nařízení vlády je od 1. dubna 2024. Znamená to určitou stabilizaci zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Je to po dlouhé době příznivá zpráva, protože částka na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením již nebyla valorizována od roku 2022. Poděkování patří všem, kteří nám v této věci pomáhali.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

————————————————————————————————————

Změny telefonních čísel:

  1. Obecný Kontakt: (původní číslo 266 753 421) nové telefonní číslo 230 234 954
  2. Ekonomické oddělení: (původní číslo 266 753 428) nové telefonní číslo 230 234 955
  3. Poradna Praha: (původní čísla 266 753 422, 266 753 427) nová telefonní čísla 230 234 956, 230 234 957.

 

Tato nová telefonní čísla jsou již aktivní a můžete na ně telefonovat.

Původní telefonní čísla budou funkční pouze do konce měsíce března 2024.

Prosíme vás, abyste si aktualizovali své kontakty s našimi novými čísly.

Sdělte tuto informaci všem členům vašeho týmu nebo dalším relevantním osobám.

Mějte na paměti, že stará telefonní čísla nebudou od 1. 4. 2024 k dispozici.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit