Informace č.: 16 – 2024 (Jednání Komise pro zdravotnické prostředky)

20. 2. 2024

Vážení přátelé,

na posledním jednání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků byl opět na programu tzv. bílý program. To znamená, že jsme opět jednali o zařazení zdravotnických prostředků, jako například klozetové křeslo pojízdné, klozetové křeslo pevné, sedačka do vany a další, které dosud nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, takže pacienti si musí hradit plnou výši těchto zdravotnických prostředků.

NRZP ČR trvá na tom, že se jedná o zdravotnické prostředky, a to z hlediska evropských předpisů. Ministerstvo zdravotnictví ČR navrhuje, aby výše uvedené prostředky byly hrazeny z fondů prevence jednotlivých zdravotních pojišťoven s tím, že by tyto prostředky byly nazvány jako prostředky pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně. Diskuse o bílém programu nebyla úplně ukončena, i když je zřejmé, že při příští novele zákona o veřejném zdravotním pojištění budou v nějaké formě zdravotnické prostředky tzv. bílého programu zařazeny do úhrad, a to především proto, že se ukazuje, že pro některé pacienty je cena těchto prostředků neúnosná.

Komise dále projednávala rozšíření preskripce mammárních epitéz pro ženy po ablaci prsou. Členové Komise po diskusi téma neuzavřeli s tím, že se bude hlasovat per rollam aby, epitézy mohli předepisovat praktičtí lékaři. Hlasování per rollam již probíhá a všichni členové Komise s tímto rozhodnutím vyslovili souhlas.

NRZP ČR také navrhla, aby došlo k významnému zvýšení úhrad zdravotnických prostředků, které jsou v majetku pacienta. Jedná se prakticky pouze o elektrické invalidní vozíky, kde, vzhledem k růstu cen, je většina EIV zdravotními pojišťovnami odmítána k zařazení do systému cirkulačních zdravotnických prostředků. Zdravotní pojišťovny nutí pacienty, aby si EIV převzali do vlastnictví. Problém spočívá v tom, že pokud je zdravotnický prostředek v majetku pacienta, má nárok na úhradu oprav EIV z veřejného zdravotního pojištění pouze ve výši 12 174,- Kč na celých 7 let užitné doby, přičemž, pokud je EIV v režimu cirkulace, tak pojišťovna zaplatí opravy vozíku ve výši 90 % bez ohledu na výši opravy. Je to obrovská nespravedlnost. Proto NRZP ČR navrhuje, aby částka oprav EIV byla zvýšena na 69 000,- Kč na období 7 let u vozíků, které jsou ve vlastnictví pacientů. Navrhovaná změna má za cíl umožnit pojištěncům bezproblémové užívání jejich elektrických vozíků.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit