Informace č.: 13 – 2024 (Informace o jednání Výboru pro sociální politiku PSP)

15. 2. 2024

Vážení přátelé,

ve středu 14. 2. 2024 se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny k poslaneckému návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 605.

Jednalo se především o legislativní úpravě sítě nadregionálních a celostátních poskytovatelů sociálních služeb – dotační program MPSV ČR „B“. Dále se jednalo o zvýšení příspěvku na péči v jednotlivých stupních a také o definici a službách pro pečující osoby. Jednání se účastnili zástupci mnoha organizací a řada z nás dostala možnost na jednání Výboru vystoupit.

Z jednání vyplynulo, že MPSV ČR v návrhu zákona nedává žádnou garanci jednotlivým poskytovatelům v systému sítě „B“ a ani nemá promyšleno a dohodnuto s kraji, jak by tyto služby převzaly kraje. MPSV ČR vlastně s kraji ani nejednalo. Pro poskytovatele těchto služeb vzniká velká nejistota a obava z budoucnosti. Samozřejmě jsou ohroženy i statisíce lidí, kteří jsou na tyto služby odkázáni. Koalice nedovolila schválit pozměňovací návrh, který načetl pan poslanec Aleš Juchelka, který by dal potřebnou jistotu, že služby budou nadále poskytovány všem potřebným. O této věci chceme dále jednat, protože na přelomu měsíce února a března bude druhé čtení zákona, takže máme nějaký čas k jednání.

Druhým problematickým bodem jednání bylo zvýšení příspěvku na péči. Skupina koaličních poslanců načetla do pozměňovacích návrhů k tisku 605 zvýšení příspěvku na péči v jednotlivých stupních, tak jak o nich informoval pan ministr M. Jurečka na své tiskové konferenci dne 9. února 2024. To znamená, že v I. stupni se nenavrhuje žádné zvýšení a u II. stupně zvýšení pouze o 500,- korun. Hned v pátek 9. února 2024 jsme vyjádřili s tímto návrhem nesouhlas. Souhlasíme s tím, že se navrhuje výrazné zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni a také, že se navrhuje zvýšení příspěvku ve III. stupni o 2000,- korun. Nemůžeme však souhlasit se zvýšením II. stupně pouze o 500,- korun, protože rozdíl mezi II. a III. stupněm může být pouze jedna životní potřeba, kterou osoba nedokáže a potom je rozdíl v příspěvku na péči 10 000,- korun. To je špatně a neodpovídá to rozsahu sociálních služeb. Už vůbec nemůžeme souhlasit s tím, že se nezvýší příspěvek na péči v I. stupni. Ve svém vystoupení jsem vyjádřil zásadní nesouhlas a upozornil jsem všechny přítomné, že od roku 2018 se cena úkonů v sociálních službách zvýšila o 40 %, ale příspěvek na péči v I. stupni se vůbec nezvýšil. Dovoz oběda dnes stojí 105,- korun. To znamená, že osoba, která si není schopna uvařit, má u příspěvku na péči v I. stupni peníze pouze na dovoz 8 obědů měsíčně. Bohužel, koaliční poslankyně a poslanci neschválili pozměňovací návrh k jejich návrhu, který podala paní poslankyně Lucie Šafránková. Pořád věříme, že se podaří nakonec dohodnout nějaký kompromis. Poslanci Výboru schválili návrh pana poslance Aleše Juchelky na distanční krizovou pomoc.

Vážení přátelé, situace je velmi složitá a budoucnost zatím není pro nás příliš radostná. Budeme dále jednat i s partnery z dalších organizací.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit