Informace č.: 11 – 2024 (Dotazník EDF z oblasti cestovního ruchu pro OZP)

9. 2. 2024

Vážení přátelé,

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF) se na nás obrátilo se žádostí o rozeslání dotazníku z oblasti cestovního ruchu pro OZP:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FqJghkZBLUatS2jjGt-2dhO2YvA7DihPrZZZoc5-_O9UM1JKWkk3RDg0NVpXWjAyN05IUkE0RkVaWCQlQCN0PWcu

Účelem tohoto dotazníku je získat informace o vašich zkušenostech, preferencích a potřebách v oblasti cestovního ruchu. Informace získané z tohoto dotazníku budou analyzovány v rámci evropského projektu CE-Spaces4All (Střední Evropa-místa dostupná všem). Tento projekt má za cíl zlepšit plánování a správu dostupné turistiky ve venkovských, přeshraničních oblastech střední Evropy. Získané informace budou mít vliv na vývoj nových služeb pro OZP v oblasti cestovního ruchu. Tento konkrétní projekt se týká přeshraničních oblastí v následujících třech pilotních regionech: Slovinsko-Chorvatsko-Maďarsko, Rakousko-Česko a Polsko. V České republice a Rakousku se konkrétně jedná o města Znojmo a Retz a jejich okolí. Postřehy a doporučení jsou důležitá pro podporu turismu dostupného všem, tedy i lidem se zdravotním postižením.

Vážení přátelé, po vyplnění dotazníku jej rovnou kliknutím odešlete.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit