Informace č.: 10 – 2024 (Zrušení vratky DPH na motorové vozidlo)

8. 2. 2024

Vážení přátelé,

obdrželi jsme od Ministerstva financí ČR k připomínkám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o rozsáhlou novelu zákona, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2025. Ministerstvo financí ČR, mimo jiná opatření, navrhuje zrušení institutu vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu motorového vozidla, který je pořízen z příspěvku na motorové vozidlo. Jak víte, již přes 20 let mohou lidé s těžkým zdravotním postižením, kterým je přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla, požádat finanční úřad o vrácení daně z přidané hodnoty, a to až do výše 100 000,- korun. Ministerstvo financí, mimo jiné, uvádí, že tato vratka DPH není slučitelná s unijní úpravou, a která do oblasti daně z přidané hodnoty nepatří, neboť se jedná o dávku v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dále se v odůvodnění Ministerstva financí ČR uvádí, že zrušení vratky daně z přidané hodnoty je v souladu s Programovým prohlášením vlády (Zdravé veřejné finance – prověříme možnosti zrušení nesystémových, daňových výjimek). MF ČR dále uvádí, že tato problematika je výhradně v gesci MPSV ČR.

Vážení přátelé, samozřejmě, že podáme pozměňovací návrh, aby sleva na dani byla zachována, protože každá výjimka z daní je v zásadě nesystémová, a tudíž, toto zdůvodnění MF ČR považujeme za nesmyslné. Dále nemůžeme souhlasit s tím, že tato sleva na dani neodpovídá unijním úpravám, když doposud nikdo nikdy takovou námitku nevznesl. Abychom si byli vědomi o jak veliký zásah do státního rozpočtu činí sleva na nákup motorového vozidla, uvádíme přesná čísla. Za rok je poskytnuto 1200 příspěvků na nákup motorového vozidla. Pokud by všichni uplatnili maximální slevu na dani, to je 100 000,- korun, tak by se snížily příjmy státu za rok o 120 miliónů korun. Vzhledem k tomu, že příjmy státního rozpočtu na rok 2024 se odhadují na 1 bilión 940 miliard korun, je 120 miliónů korun, ušetřených na DPH u zdravotně postižených občanů, zcela nicotná částka na úrovni jedné deseti tisíciny procenta. Je třeba zdůraznit, že v mnoha případech právě možnost dostupnosti motorových vozidel pro osoby se zdravotním postižením jim umožňuje výkon zaměstnání, což zase naopak přináší peníze do státního rozpočtu.

Vážení přátelé, zdá se, že lidé se zdravotním postižením mají být ti, kteří zachrání státní rozpočet. Za poslední období došlo k výrazné redukci valorizace důchodů, která nejvíce dopadla právě na příjemce invalidních důchodů, které jsou v průměru o více než tři tisíce nižší než starobní důchody. Nebyl dosud zvýšen příspěvek na péči ani v jednom stupni, i když poslední valorizace byla v roce 2018. Od letošního roku je zrušena sleva na poplatníka u pečujících osob. Nyní je další restrikce v odpočtu DPH. Už toho moc nezbývá, co by nám vzali.

Vážení přátelé, předem vás prosíme o spolupráci. Jakmile bude návrh zákona v Poslanecké sněmovně, budeme se snažit vytvořit maximální tlak, aby vratka DPH nebyla zrušena. Budeme potřebovat vaši pomoc, o kterou vás včas požádáme.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit