Informace č.: 8 – 2024 (Panel mládeže)

2. 2. 2024

Vážení přátelé,

odbor pro mládež MŠMT v současné době začíná s tvorbou národního strategického dokumentu pro podporu mládeže. V této souvislosti vznikne mimo jiné i tzv. Panel mládeže, což bude nezávislý orgán mladých lidí, se kterými bude MŠMT konzultovat podporu mládeže. Panel bude složený z 20 mladých lidí ve věku 15-26 let, s mandátem na dva roky.

Naší prioritou je zajistit co největší diverzitu členů Panelu, ve vztahu k jejich věku, genderu, regionu a stavu (zaměstnaný, nezaměstnaný, studující). Zároveň bychom chtěli podpořit členství mladých lidí s omezenými příležitostmi, které je často obtížné do participativních aktivit zapojit. Proto budeme část členů vybírat na základě přihlášek z otevřené výzvy, která již běží, a část členů bychom rádi vybrali na základě doporučení organizací, které pracují s mladými lidmi s omezenými příležitostmi.

Panel vznikne v březnu 2024, bude složen z 12–20 členů a funkční období členů bude na 2 roky. První funkční období bude tedy od března 2024 do března 2026.

Hlavní náplní Panelu mládeže bude spolupracovat při řešení aktuálních témat a výzev týkajících se podpory mládeže. Budeme chtít znát vaše názory, postoje a podněty k otázkám týkajícím se zlepšení situace mládeže a návrhy možných řešení. Budete mít také možnost podílet se na vypracování různých stanovisek, návrhů a další zpětné vazby na opatření pro podporu mládeže v České republice.

Tyto podklady vypracované Panelem mládeže budou reflektovat názory mladých lidí obecně, nikoliv pouze vaše osobní názory. Bude proto třeba, abyste dokázali v rámci svého členství v Panelu mládeže konzultovat řešenou problematiku na podporu mládeže se širší skupinou mladých lidí, které chcete zastupovat.

MŠMT vám bude po celou dobu plně k dispozici a zajistí potřebnou podporu pro vaši aktivní činnosti v Panelu mládeže. V případě vašeho zájmu bude také možné využít pomoci zkušených mentorů z řad zaměstnanců ministerstva, aktivních mladých lidí a zástupců organizací pracujících s mládeží.

Předpokládáme, že v roce 2024 bude hlavním úkolem Panelu spolupráce na strategickém dokumentu podpory mládeže. To znamená určení hlavních problémů a cílů v oblasti podpory mládeže a také navržení opatření, prostřednictvím kterých těchto cílů dosáhneme.

Předpokládá se, že se uskuteční několik online setkání a maximálně dvě osobní setkání v Praze. Cesta do Prahy a zpět bude plně hrazena, pořadatelé také poskytnou občerstvení v průběhu jednání Panelu v Praze, takže vám nevzniknout žádné finanční náklady s vaší účastí na jednáních. V případě potřeby podle času zahájení a ukončení jednání bude také možné zajistit a uhradit ubytování v Praze. Členům bude vytvořena jmenovací listina, která může spolu s pozvánku na jednání Panelu posloužit jako odůvodnění účasti v době konání školní výuky. Také vám můžeme vystavit potvrzení o vaší účasti na setkání.

Není potřeba mít žádné speciální znalosti či předchozí zkušenosti. Zásadní je mít dostatečné časové možnosti a chuť spolupracovat a být aktivním členem Panelu, který bude motivovaný, zodpovědný a odhodlaný podílet se na zlepšení situace mládeže v České republice. Protože nebudete hájit jen své názory, ale názory širší skupiny mladých lidí, měli byste být schopní oslovit své vrstevníky, přátele, spolužáky a zjistit, jak oni danou problematiku vnímají.

 

MŠMT ČR hledá aktivní mladé lidi se zdravotním postižením ve věku 15 – 26 let se zájmem o dění kolem sebe, který bude aktivně a svědomitě zastupovat mládež a hájit její zájmy a který se bude snažit reprezentovat názory širší skupiny mladých lidí.

Pokud byste se chtěli přihlásit, tak v odkaze pod textem najdete přihlášku, kterou adresujte přímo na e-mail: daniel.hajek@msmt.cz a to nejpozději do 15. února 2024.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Přihlašovací formulář do Panelu mládeže

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit