Informace č.: 7 – 2024 (Ohrožení celostátních poskytovatelů sociálních služeb)

23. 1. 2024

Vážení přátelé,

již jsme Vás informovali, že pan ministr Marián Jurečka podal spolu s dalšími poslanci novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 605. Tento návrh zákona jsme Vám již jednou poslali a posíláme Vám jej znovu v příloze pod textem. Zásadní změnou zákona je navrhovaná právní úprava ukotvení sítě celostátních a nadregionálních sociálních služeb, s jejichž existencí již současné znění zákona počítá, a to v souvislosti s oprávněním ministerstva vypisovat dotační řízení pro tyto služby. Máme zásadní připomínky k tomuto návrhu. Ustanovení o změně dotačního programu celostátních projektů není v návrhu zákona dobře ošetřeno.  Ustanovení, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí bude dle zjištěných potřeb stanovovat kapacity služeb a dle toho budou služby zařazovány do sítě je velmi vágní a znejišťuje současné poskytovatele celostátních a nadregionálních sociálních služeb. Parametry sítě nemohou být stanoveny pouze metodickými dokumenty MPSV ČR.  Předkládaný návrh bude v praxi znamenat, že kraj bez nové povinnosti zjišťovat potřeby klientů i na nadregionální úrovni nemůže legálně předat MPSV ČR informace o tom, které sociální služby a jejich kapacity nelze zajistit v krajské síti. Díky tomu nebude moci MPSV ČR poskytovat finanční prostředky krajům pro sociální služby s nadregionálním charakterem. Pan poslanec Marián Jurečka zapomněl, že návrh neodpovídá obsahu Národní strategie sociálních služeb, kde by mělo být definováno analogicky ke krajským strategiím sociálních služeb, že obsahuje souhrn sociálních služeb a kapacit sociálních služeb, které budou zařazeny do nadregionální sítě. V návrhu zákona zcela chybí přechodná ustanovení, aby nedošlo k omezení péče a pomoci potřebným klientům a k hromadnému propouštění zaměstnanců, případně i ztrátě investic, které sociální služby získaly z IROP/IROP+, ISPROFIN, NPO apod. Předkládaný návrh se vůbec nevypořádal s otázkou, jak zvýšit dotaci pro jednotlivé kraje, pokud zařadí do své sítě nové služby, které jsou poskytovány nadregionálními a celostátními poskytovateli sociálních služeb. Muselo by pravděpodobně dojít ke zrušení nebo změně směrných čísel, nebo hledat jinou cestu posílení rozpočtů krajů. Takovou úpravu však tisk 605 neobsahuje.

Vážení přátelé, poskytovatelé nadregionálních projektů se shodují v tom, že návrh zákona ohrožuje velké nadregionální projekty a tím i poskytování služeb pro statisíce klientů a zároveň ohrožuje několik tisíc pracovních míst poskytovatelů sociálních služeb. NRZP ČR společně s dalšími organizacemi, které zastupují poskytovatele nadregionálních sociálních služeb zásadně nesouhlasí s takovým postupem. Návrh zákona neprošel připomínkovým řízením a MPSV ČR obešlo legislativní pravidla Vlády a vůbec si neuvědomilo důsledky tohoto návrhu. Výbor pro sociální politiku bude tisk 605 projednávat 31. ledna 2024 a poté ještě 14. února 2024. Prosíme Vás, abyste se s návrhem zákona důkladně seznámili a oslovovali jednotlivé poslance, že návrh zákona ohrožuje poskytování sociálních služeb pro mnoho občanů, kteří jsou na nich závislí.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Poslanecký návrh novely zákona č. 108/2006 - tisk 605

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit