Informace č.: 6 – 2024 (Jednání Poslanecké sněmovny o příspěvku na péči)

22. 1. 2024

Vážení přátelé,

jak jsme Vás již předem informovali, uskutečnila se v pátek 19. ledna 2024 v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která byla svolána k projednání poslaneckého návrhu pana poslance Aleše Juchelky a dalších, sněmovní tisk 565, který připravila NRZP ČR. Společně s poslanci jsme navrhovali zvýšení příspěvku na péči. Tento návrh byl podán již v říjnu roku 2023 a po vyjádření Vlády mohl být ještě v prosinci 2023 projednán tak, aby zákon platil od 1. ledna 2024. Bohužel poslanci tento návrh v loňském roce neprojednali, proto byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kde jediným bodem programu schůze byl pouze tisk 565. Schůze byla poměrně krátká. Začala v 15:00 hodin a skončila v 15:42 hodin. Vládní poslanci neschválili program schůze a tím jednání po vystoupení ministra Mariána Jurečky a předkladatelů zákona schůze skončila. Je skoro marné cokoliv dodávat. Pan ministr opět slíbil, že od 1. července 2024 dojde k navýšení příspěvku na péči, a to ještě ve větší míře, než je poslanecký návrh, tisk 565. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu nejsou žádné finanční prostředky na valorizaci příspěvku na péči, obáváme se, že může dojít k odkladu valorizace. V odkazech pod textem Vám posíláme jednak hlasování o programu 89. schůze Poslanecké sněmovny a v dalším odkaze Vám posíláme zápis průběhu této schůze.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit