Informace č.: 5 – 2024 (jednání Poslanecké sněmovny o příspěvku na péči)

16. 1. 2024

Vážení přátelé,

v informaci č.: 111 – 2023 jsme Vás informovali, že Poslanecká sněmovna na své poslední schůzi v roce 2023 rozhodovala o zařazení návrhu pana poslance Aleše Juchelky a dalších poslanců, sněmovní tisk 565, na jaké místo návrh zařadí, aby mohl být rychle projednán. Jedná se o návrh zákona, kterým poslanci navrhovali zvýšit příspěvky na péči v jednotlivých stupních s tím, že zákon měl být schválen v tzv. zkráceném znění a příspěvky na péči by se zvýšily k 1. lednu 2024. Koaliční poslanci odmítli tisk 565 zařadit tak, aby mohl být na tehdejší schůzi Poslanecké sněmovny projednán. Opoziční poslanecké kluby chtějí návrh pana poslance Aleše Juchelky a dalších poslanců projednat, a proto požádali o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která by se zabývala pouze tímto návrhem. Vedení Poslanecké sněmovny návrh musí akceptovat, ale rozhodlo, že tato mimořádná schůze se bude konat v pátek 19. 1. 2024 po skončení diskuse k návrhu na korespondenční volby, nejpozději v 17:00 hodin. Jsou to podivné priority mezi korespondenční volbou pro občany v cizině a zlepšením života pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky.

Vážení přátelé, přesto si Vás dovolujeme požádat, abyste napsali poslancům, že žádáte projednání návrhu zákona tisk 565 ve zkráceném čtení, aby došlo k jeho přijetí co nejrychleji. Adresy jednotlivých poslanců najdete na tomto odkazu https://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?P1=A&P2=%c1. Prosíme, abyste jim napsali v tom smyslu, že je potřeba zvýšit příspěvky co nejdříve, protože řádná valorizace všech stupňů se uskutečnila naposledy v roce 2016.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit