Informace č.: 2 – 2024 (termín pro předkládání návrhů na cenu MOSTY 2023)

3. 1. 2024

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás opětovně oslovit v souvislosti s vyhlášením cen MOSTY za rok 2023. Vedení NRZP ČR se rozhodlo prodloužit lhůtu pro zasílání návrhů na ocenění cenou MOSTY, a to do pondělí 15. ledna 2024.

Doposud jsme obdrželi několik desítek návrhů, ale domníváme se, že v České republice je podstatně více dobrých projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením a že někteří z vás ještě nestihli poslat svůj návrh.

NRZP ČR již v roce 2003 začala s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY, a to v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2023 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere v únoru 2024 nominační komise pět nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v březnu 2024 hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení nominační komise: Předsednictvo republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Vážení přátelé, prosíme vás, abyste vaše nominace neodkládali a co nejdříve nám je zaslali. Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY za rok 2023 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který najdete v odkaze pod textem a současně je s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se zasílají poštou na adresu NRZP ČR nebo elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz. Nová a definitivní uzávěrka pro podávání návrhů je do 15. ledna 2024.

Písemné návrhy na předepsaném formuláři odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz.  Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 23. května 2024 od 15.00 hodin v Horáckém divadle v Jihlavě .

Těšíme se na vaše návrhy nominací.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Nominační arch

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit