Informace č.: 1 – 2024 (připomínky k novele zákona o sociálních službách)

3. 1. 2024

Vážení přátelé,

přejeme Vám dobrý vstup do roku 2024, aby se Vám vše dařilo. Je pravděpodobné, že nás v letošním roce čeká mnoho práce. Už skutečnost, že MPSV ČR poslalo těsně před Vánoci do připomínkového řízení dvě novely zákona o sociálních službách, svědčí o tom, že to nebude jednoduchý rok.

V odkaze pod textem vám posíláme připomínky k první novele zákona o sociálních službách, která se týká zvyšování příspěvků na péči. Analyzovali jsme navržený návrh a dospěli jsme k přesvědčení, že zákon má spíše oddálit valorizaci příspěvků na péči. Než projde zákon vládou, Parlamentem a podpisem prezidenta, může uplynout spousta času a teprve potom by se připravovalo nařízení vlády a dohadování s ministerstvem financí o skutečné výši zvýšení příspěvků na péči. Kdyby vláda skutečně chtěla, aby došlo co nejdříve ke zvýšení příspěvků na péči, mohla podpořit projednání poslaneckého návrhu 565, který byl podán v prosinci 2023, a který jsme iniciovali.

Vážení přátelé, pokud budete s našimi připomínkami souhlasit, prosíme vás, abyste je poslali na MPSV ČR také za Vás, a to na adresy: lucie.krausova@mpsv.cztomas.urban@mpsv.cz, eva.marcalikova@mpsv.cz a eva.bartuskova@mpsv.cz.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Připomínky NRZP ČR k novele zákona 108/2006 Sb.

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit