TISKOVÁ ZPRÁVA – Žádáme přístupný železniční most na Výtoni

13. 12. 2023

NRZP ČR se zapojuje do veřejné diskuse k nevyhovujícímu stavu historického mostu na pražské Výtoni. Současná veřejná debata se zcela soustřeďuje na historické konsekvence a směřuje spíše k rekonstrukci mostu, přičemž zcela opomíjí přístupnost. Takové řešení je pro nás nepřijatelné. Dáváme přednost výstavbě nového mostu, který zohledňuje potřeby všech obyvatel hlavního města a nevyřazuje z užívání trasy skupiny občanů, které zastupujeme.

Legislativa vyžaduje, aby všechny dopravní systémy byly přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Současný železniční most na Výtoni, kde je i lávka pro pěší, je však zcela nepřístupný pro lidi se zdravotním postižením, seniory, kteří mají potíže s pohybem, stejně jako rodiče malých dětí s kočárky.

Upozorňujeme, že Česká republika ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která jasně stanoví, že veškeré dopravní systémy musí být uzpůsobeny tak, aby je mohly užívat i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Žádáme, aby byl do všech diskusí o podobě železničního mostu na pražské Výtoni vnesen zásadní požadavek přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Jsme přesvědčeni, že stavby tohoto typu mají především sloužit obyvatelům města.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se obrátila na generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, Jiřího Svobodu a nabídla odbornou spolupráci a účast na dalších diskusích.

13.12.2023

Za NRZP ČR: Mgr. Sabrina Plisková, MPA

ředitelka Odboru komunikace

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit