Informace č.: 109 – 2023 (pojištění vozíků)

11. 12. 2023

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme dopis Ministerstva financí ČR, který reaguje na dotaz České asociace paraplegiků, a to ve věci novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Pojem „invalidní vozík“ není v rámci současné ani nově navrhované právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podrobněji definován. Jeho definice není součástí implementované motorové směrnice.

V rámci § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, je stanoveno, že při překročení určitých technických parametrů (pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15

km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg) je takový invalidní vozík z hlediska tohoto zákona považován za silniční vozidlo kategorie Z,

a jako takový podléhá schválení technické způsobilosti a registraci dle tohoto zákona (nepodléhá dle § 40 pravidelným technickým prohlídkám).

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Odpověď ministerstva financí

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit