• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 106 – 2023 (Hlasování Poslanecké sněmovny o zařazení bodu o příspěvku na péči)

Informace č.: 106 – 2023 (Hlasování Poslanecké sněmovny o zařazení bodu o příspěvku na péči)

30. 11. 2023

Vážení přátelé,

v úterý 29. listopadu 2023 se v rámci pokračování 82. schůze Poslanecké sněmovny opět doplňoval program jednání. Opoziční poslanci měli snahu zařadit na jednání Poslanecké sněmovny také bod – příspěvek na péči. Paní poslankyně Lucie Šafránková navrhla, aby byl zařazen bod Novela zákona o sociálních službách, který podala již začátkem roku 2022, ale dosud nebyl projednán. Pan poslanec Aleš Juchelka navrhl zařazení bodu příspěvek na péči s tím, že předpokládal, že by Vláda reagovala na to, proč nechce podpořit jakýkoliv návrh na zvýšení příspěvků na péči. Na tomto odkazu Vám posílám hlasování o návrhu pana poslance Aleše Juchelky: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=82009. Všimněte si prosím, že jak předseda vlády, tak i ministr práce a sociálních věcí hlasovali proti zařazení tohoto bodu. Pan poslanec Juchelka navrhoval, aby byl bod zařazen na třetí místo programu. Pan ministr Marián Jurečka i pracovníci MPSV ČR nás neustále přesvědčují, že chtějí zvýšit příspěvek na péči, že si uvědomují složitou situaci pečujících osob.

Dnes se uskutečnilo jednání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, kde byl hodinu přítomen pan ministr práce a sociálních věcí. Samozřejmě, že jsme diskutovali i o valorizaci příspěvků na péči. Pan ministr Marián Jurečka uvedl, že nepodporuje náš návrh na zvýšení příspěvků na péči, který je v poslaneckém návrhu sněmovní tisk 565. Vláda předloží svůj vlastní návrh, který by měl být ve Vládě do konce roku a měl by být projednán v Poslanecké sněmovně co nejrychleji. Prohlásil, že očekává, že zákon by začal platit přibližně v jarních měsících. S tím nemůžeme souhlasit, protože je to je neustálé odkládání zvýšení příspěvků. Pan poslanec Juchelka se bude snažit prosadit návrh ještě na poslanecké schůzi, která začíná v úterý 5. prosince 2023. Prosíme Vás, abyste nadále psali poslancům, aby souhlasili se zařazením tisku 565 na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná příští týden v úterý, tedy 5. prosince 2023.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit