• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 104 – 2023 (Příprava novely Vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

Informace č.: 104 – 2023 (Příprava novely Vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

28. 11. 2023

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví připravuje na příští rok novelizaci Vyhlášky č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). Lze očekávat, že může dojít k nějakému zpřísnění podmínek, a proto je důležité, abyste si případně prostudovali uvedenou vyhlášku a poslali nám Vaše náměty a návrhy. Můžete je také poslat přímo na ministerstvo zdravotnictví na emailovou adresu: eva.sindlarova@mzcr.cz. Vaše připomínky můžete poslat jako tradičně na e-mail v.krasa@nrzp.cz, a to nejpozději do 20. 12. 2023.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit