Informace č.: 102 – 2023 (Podpora NRZP ČR akci odborových svazů dne 27. 11. 2023)

22. 11. 2023

Vážení přátelé,

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR byla oslovena Českomoravskou konfederací odborových svazů, abychom podpořili „Den protestů ČMKOS za lepší budoucnost ČR“, který se uskuteční 27. 11. 2023. Výzvu odborových svazů projednalo předsednictvo NRZP ČR, které se usneslo, že podpoříme, jako organizace den protestů, a to především z těchto důvodů:

  • Za poslední dva roky došlo k výraznému zhoršení životní úrovně většiny osob se zdravotním postižením.
  • I přes naše apely vláda nezvýšila příspěvek na péči a tím dochází ke zhoršení dostupnosti sociálních služeb.
  • Nedošlo k valorizaci úhrad z veřejného zdravotního pojištění na pořízení zdravotnických prostředků, čímž se zdravotnické prostředky stávají méně dostupnými.
  • I při výrazném růstu minimální mzdy nedošlo již od 3. čtvrtletí roku 2022 k valorizaci příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP a vláda neuvažuje o zvýšení příspěvku ani od 1. ledna 2024.
  • NRZP ČR sepisuje petice, apeluje na vládu a jednotlivé ministry, ale zatím nemáme žádnou hmatatelnou odezvu. Dostává se nám pouze neurčitých slibů.

Vážení přátelé, je na Vašem rozhodnutí, zda se účastníte nějakých akcí, které organizují jednotlivé svazy. NRZP ČR vyjádřila veřejně tuto podporu s nadějí, že dojde ke zlepšení situace.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit