Informace č.: 64 – 2023 (Výzva k žádosti o spolupráci)

9. 8. 2023

Vážení přátelé,

poradna NRZP ČR dostává mnoho podnětů a stížností na délku posuzování nároku na příspěvky na péči, na dávky pro osoby se zdravotním postižením, případně žádosti na přiznání invalidních důchodů. Poradna se snaží všem lidem, kteří se na ní s tímto problémem obrátí, pomoci jednak s odvoláním, s přípravou správní žaloby nebo pomoci s jiným postupem v rámci správního řízení.

V podzimních měsících budeme opět vyjednávat o valorizaci příspěvku na péči, o posuzování nároku na jednotlivé dávky a také budeme usilovat o zlepšení postavení pečujících osob. K argumentaci potřebujeme mít jednak data, ale také konkrétní případy, kdy dochází k nedodržení lhůt, špatnému posouzení, náhlému odebrání příspěvku na péči, invalidního důchodu a podobně.

Vážení přátelé, dovolujeme si vás požádat o vaše zkušenosti v souvislosti s invalidním důchodem, příspěvkem na péči a dávkami pro osoby se zdravotním postižením. Chceme poprosit o vaše konkrétní příběhy, a to především ty, kdy došlo k výraznému prodloužení řízení o dávce. Máme zde na mysli více než tři měsíce. Dále o vaše příběhy, kdy posouzení trvalo velmi dlouho a jeho výsledkem bylo zamítnutí dávky, nebo jeho výsledkem bylo dokonce snížení dosud přiznané pomoci. Zvláště tyto případy, kdy příjemce příspěvku na péči měl přiznán například 2. stupeň a požádal si o vyšší stupeň a byl mu paradoxně přiznán příspěvek na péči v 1. stupni nebo přímo odebrán. Obdobně tomu může být u invalidních důchodů.

Vážení přátelé, prosíme, abyste u vašich příběhů uvedli jméno a obec. Nebudeme vaše údaje zveřejňovat, ale pro analýzu, zda v různých oblastech republiky je posuzování rozdílné, je to nezbytné. Pokud nám dáte svolení ke zveřejnění vašeho příběhu, tak můžete uvést spojení na vás, email nebo telefon. Bez vašeho svolení nezveřejníme vůbec nic.

Vážení přátelé, prosíme vás, abyste nám psali pouze opravdu závažné situace, kdy je na první pohled zřejmé, že došlo k pochybení. Vaše příběhy můžete posílat na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit