Informace č.: 38 – 2023 (Jednání s GŘ Česká pošta s. p.)

9. 5. 2023

Vážení přátelé,

ve středu 3. května 2023 se na půdě NRZP ČR uskutečnilo jednání vedení NRZP ČR a SONS ČR s Ing. Miroslavem Štěpánem, pověřeným zástupcem generálního ředitele České pošty s.p..

Pana zastupujícího generálního ředitele jsme nejprve upozornili na vaše podněty v souvislosti s rušením poboček České pošty, které jsou bezbariérové a jejich zrušení bude znamenat velké komplikace pro seniory, lidi se zdravotním postižením a také maminky s malými dětmi a podobně. Panu zastupujícímu generálnímu řediteli jsme předali seznam poboček, na které jste nás upozornili. NRZP ČR dostala slib, že budou znovu posouzeny rušené pobočky, které jsou bezbariérové, a kde je velká koncentrace výše uvedených skupin občanů a rušení poboček by způsobilo velké komplikace.

Společně jsme také jednali o přístupnosti webových stránek České pošty, protože pošta je, dle zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, povinným subjektem, jehož weby a mobilní aplikace by měly splňovat standardy přístupnosti. Na základě podnětů od zrakově postižených osob musíme konstatovat, že u webů a mobilních aplikací České pošty tyto požadavky zatím plněny nejsou. Z praktického hlediska je toto nejpalčivější u portálu Pošta online. Rádi bychom přístupnost online služeb řešili. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR nabídla v tomto směru součinnost, protože mají praktické zkušenosti, jak tyto věci řešit.

Přivítali jsme nabídku postupného řešení zpřístupňování co největšího počtu poboček České pošty. NRZP ČR je připravena odborně pomoci v řešení bezbariérových úprav poboček. Současně jsme nabídli kontakty na firmy, které se problematikou zpřístupňování prostředí zabývají.

Domluvili jsme se na další spolupráci, opřené o memorandum o spolupráci, které bychom měli co nejdříve uzavřít. Smyslem je koordinovat jednotlivé kroky k postupné přístupnosti poboček České pošty, ale i elektronických médií.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit