• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Pozvánka na seminář „Bezbariérovost a mobilita pro osoby se zdravotním znevýhodněním – Jak na to“

Pozvánka na seminář „Bezbariérovost a mobilita pro osoby se zdravotním znevýhodněním – Jak na to“

4. 5. 2023

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s.

v rámci projektu Vzdělávání o bezbariérovosti budov, dopravy, informačních technologií a mobility pro osoby se zdravotním postižením

Vás srdečně zve na seminář s názvem

 „Bezbariérovost a mobilita pro osoby se zdravotním znevýhodněním – Jak na to

 

Nad seminářem převzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a primátorka Statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová.

Osoby se zdravotním postižením patří mezi jednu z nejzranitelnějších skupin a je nezbytné, aby měly zajištěn běžný život bez bariér.

 

Bezbariérovost je dnes zakotvena v zákonech ČR i EU, proto chceme architekty, projektanty, zaměstnance stavebních úřadů, odborů investic a majetku i vývojáře a administrátory v informačních technologiích informovat o stávající legislativě a ukázat příklady dobré praxe.

 

Kdy:             17. a 18. května 2023 od 9.00 do 15.30 hodin

                         (prezence účastníků od 8.30 hodin)

Kde:              Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245. 500 03 Hradec Králové (sál Albrechta z Valdštejna)

 

Přednášející:

1. den

9:00 Zahájení semináře, úvodní slovo – předseda NRZP pro Královéhradecký kraj Jiří Kričfaluši 

9.15 – Pozemní stavby – expertka NRZP a NIPI Ing. Dagmar Lanzová 

10.45 – Příklady dobré i špatné praxe – Miroslav Čiháček 

11.45 – Dopravní stavby – expertka NRZP a NIPI Ing. Dagmar Lanzová

13.00 – Přístupnost infrastruktury a vozidel veřejné dopravy – student Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Mikuláš Kopas

14.30 – Světelná signalizační zařízení – Jiří Kričfaluši

 

2. den

9.00 – Jak fungují asistivní technologie odečítače obrazovky počítačů a mobilních zařízení pro osoby se zrakovým handicapem – předseda NRZP pro Královéhradecký kraj Jiří Kričfaluši 

9.30 – Digitální přístupnost – otázky a odpovědi pro IT manažery – Víceprezident SONS Jan Šnyrych 

10.45 – Přístupné aplikace pro mobilní zařízení, jejich vývoj a testování – nevidomý podnikatel – Karel Giebish 

12.15 – Digitální přístupnost – otázky a odpovědi pro IT vývojářeVíceprezident SONS Jan Šnyrych 

13.30 – Příklady dobré praxe přístupných aplikací – vedoucí vývoje společnosti Dine4fit, a. s. (Kaloricketabulky.cz) 

14.30 – Umělá inteligence a nejnovější technologie pro zrakově handicapované. Praktická ukázka technologie EnVision na platformě Google glasses II. – Ing. Karel Hrubeš, instruktor kompenzačních pomůcek Tyflocentrum z.s.

 

Ke každému bloku bude otevřena dskuze a zodpovězeny často kladené otázky.

Seminář je určený také osobám se zdravotním postižením z řad členských organizací NRZP v Královéhradeckém kraji a také zástupcům z ostatních organizací sdružujících OZP v kraji či široké odborné veřejnosti.

Účast na semináři je zdarma, drobné občerstvení je zajištěno.

Prostory konání jsou bezbariérové.

Další informace na e-mailové adrese h.kralove@nrzp.cz nebo na tel. čísle 736 751 208. 

Těšíme se na shledanou 

Jiří Kričfaluši

předseda NRZP Královéhradeckého kraje

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit