Informace č.: 36 – 2023 (Prohlášení RV NRZP ČR k financování sociálních služeb)

27. 4. 2023

Vážení přátelé,

27. dubna 2023 zasedal Republikový výbor NRZP ČR, který se, mimo jiné, zabýval financováním sociálních služeb. MPSV ČR připravuje velkou reformu financování sociálních služeb, která by se měla projednávat v příštím roce. Z jednotlivých jednání, ale i ze stanovisek některých subjektů vyznívá, že by mohlo dojít i k určité změně ve výplatě příspěvku na péči. Výplata příspěvku na péči by měla být podmíněna odebráním určitého množství služeb od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. To znamená, že příspěvek na péči by nemohl být využit plně například na péči, kterou poskytují osoby blízké, ale za část příspěvku na péči by musela být koupena konkrétní služba, například pečovatelské služby, osobní asistence, denní stacionář, odlehčovací služby a podobně.

Republikový výbor NRZP ČR tuto situaci projednal a došel k jednoznačnému závěru, že výše uvedené podmínění výplaty příspěvku na péči je pro komunitu lidí se zdravotním postižením nepřijatelné. V odkaze pod textem vám posíláme Prohlášení RV NRZP ČR k financování sociálních služeb, který zaujal jednoznačný postoj k výše uvedeným úvahám a striktně je odmítl. Prohlášení RV NRZP ČR jsme poslali politické reprezentaci.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Prohlášení RV NRZP ČR ze dne 27. 4. 2023

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit