Informace č.: 14 – 2023 (Výběrové řízení)

14. 2. 2023

Vážení přátelé,

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR má jako jednu ze svých priorit zpřístupňování veřejného prostoru a odstraňování všech bariér, které brání všem lidem se zdravotním postižením v začlenění do společnosti. V NRZP ČR dlouhodobě tuto problematiku řeší paní Ing. Dagmar Lanzová, která však již odchází do předčasného důchodu a NRZP ČR za ní hledá urgentně náhradu.

Vážení přátelé, obracíme se na vás a prosíme vás o pomoc a doporučení, koho bychom mohli v této souvislosti oslovit. Za paní Ing. Lanzovou hledáme specialistu pro bezbariérové užívání staveb. Požadujeme, aby taková osoba měla vzdělání v oblasti stavební (pozemní stavby, dopravní stavby, doprava, architektura veřejného prostoru) – střední odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru. Paní Ing. Lanzová nám přislíbila, že v případě potřeby by novému pracovníkovi byla částečně nápomocna.

Vážení přátelé, celý text inzerátu přikládáme v odkaze pod textem. Případné návrhy osobností, které bychom mohli oslovit, posílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Nabídka práce v NRZP ČR

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit