Informace č.: 12 – 2023 (reakce ministra financí na dopis ve věci DPH u léků)

6. 2. 2023

Vážení přátelé,

v informaci č. 10 – 2023 jsme Vás informovali o dopisu, kterým jsme se obrátili na ministra financí pana Zbyňka Stanjuru ve věci zavedení pouze dvou sazeb DPH ze současných tří. Podle návrhu pana ministra by došlo ke zrušení nejnižší 10% sazby DPH, která se mimo jiné také vztahuje na léky, což je pro osoby se zdravotním postižením zásadní položkou, protože většina těchto lidí užívá denně nějaké léky. V odkaze pod textem najdete odpověď pana ministra, která je velmi obecná a ve svém stanovisku se odvolává především na směrnice EU. Již v našem dopise jsme uváděli, že Evropa jde směrem ke snižování daňové zátěže u léků a zdravotnických prostředků. Pan ministr však této naší informaci prakticky nevěnoval pozornost.

Vážení přátelé, je zřejmé, že budeme muset společně pozorně sledovat, jak se bude zákonná úprava DPH vyvíjet, aby nedošlo k výraznému zdražení léků a zdravotnických prostředků, které má za následek neúměrné čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a tím vzniká nebezpečí nedostupnosti zdravotní péče.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Odpověď ministra financí pana Zbyňka Stanjury

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit