Informace č.: 10 – 2023 (DPH na léky)

24. 1. 2023

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme dopis, kterým jsme oslovili ministra financí pana Zbyňka Stanjuru, a to v souvislosti s návrhem pana ministra na zrušení 10 % sazby daně z přidané hodnoty a snížení 15 % sazby DPH o 1-2 procentní body. Současná 10 % DPH se mimo jiné vztahuje také na léky a návrh pana ministra by vedl ke zvýšení cen léků. Tato změna by se velmi dotkla osob se zdravotním postižením, i když mají ochranný limit na doplatky na léky.

Zvýšení DPH by mělo dopad na všechny léky a léčivé přípravky, tedy nejen ty předepsané, které osoby se zdravotním postižením také potřebují a zde samozřejmě k žádnému vracení překročeného limitu nedochází. Navíc do onoho limitu se zdaleka nezapočítávají všechny předepsané léky, nýbrž jen některé, zpravidla nejlevnější přípravky s předepsanou účinnou látkou.

Vážení přátelé, vzhledem k výše uvedenému jsme se rozhodli oslovit pana ministra Zbyňka Stanjuru a chceme o této věci jednat, protože evropský trend je zcela opačný. U léků a zdravotnických prostředků dochází ke snižování DPH a v některých zemích je již sazba DPH nulová.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Dopis ministru financí Zbyňku Stanjurovi

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit