Informace č.: 4 – 2023 (Upozornění na nečinnost zdravotních pojišťoven)

4. 1. 2023

Vážení přátelé,

zjistili jsme, že mnoho pracovišť zdravotních pojišťoven odmítá vydat potvrzení o pronájmu kyslíkových oxygenerátorů pro venkovní plicní ventilaci. Toto potvrzení je nezbytné k žádosti o zvýšení příspěvku na mobilitu o 2000,- korun pro osoby, které potřebují tyto přístroje. Zákon č. 358/2022 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením stanoví s platností od 1. 12. 2022 možnost přiznání zvýšeného příspěvku na mobilitu o 2000,- Kč ve výše uvedených případech.

Ministr zdravotnictví poslal 2. prosince 2022 všem zdravotním pojišťovnám dopis, ve kterém je informoval o výše uvedené změně zákona a zároveň jim sdělil, že nárok budou mít osoby, které využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii a pro domácí umělou plicní ventilaci uvedené pod katalogovými čísly 10.03 a 10.08 podle přílohy oddílu C zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pan ministr zdravotnictví dále pojišťovnám sdělil, že oficiální formulář pro účely potvrzení o pronájmu oxygenerátorů není a nebude a zdravotní pojišťovny si jej mají vydat v podobě dle svého uvážení.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám opět posíláme dopis ministra zdravotnictví, který uvádí výše uvedené jednotlivým zdravotním pojišťovnám. Pokud půjdete na svoji zdravotní pojišťovnu a budete žádat o potvrzení, že používáte pronajatý oxygenerátor a zdravotní pojišťovna vám bude odmítat jej vydat, vezměte si s sebou tento dopis a pokud i přes to vám odmítne zdravotní pojišťovna vydat potvrzení, žádejte písemné stanovisko, proč tak odmítá. Doporučuji Vám také, pokud budete odmítnuti s požadavkem vydání potvrzení, abyste tuto skutečnost oznámili ministrovi zdravotnictví panu Vlastimilovi Válkovi na email ministr@mzcr.cz.

Vážení přátelé, na základě informací z GŘ Úřadu práce je nejhorší situace při žádostech  o potvrzení v Praze, ve Středočeském kraji, v Kraji Vysočina, v Ústeckém kraji a v některých dalších krajích. Je to však vždy pracoviště od pracoviště různé.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Dopis ministra zdravotnictví

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit