Informace č.: 103 – 2022 (Instrukce ke zvýšenému příspěvku na mobilitu)

13. 12. 2022

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme instrukci ke sjednocení postupu při aplikaci novely zákona č. 358/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (v oblasti změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením). Dále vám posíláme dopis Ministerstva zdravotnictví ČR zdravotním pojišťovnám, aby věděly, že mají vydávat potvrzení o zapůjčení oxygenerátorů a dalších přístrojů na venkovní plicní ventilaci. To znamená, že zdravotní pojišťovny by už měly vědět, jak mají postupovat neměly by odmítat žadatele o potvrzení.

Instrukce v Článku I., odst. 3) podrobně popisuje, na které zdravotnické prostředky bude možné uplatnit žádost na zvýšení příspěvku na mobilitu na 2000,- Kč. Je potřeba, abyste váš přístroj na plicní ventilaci projednali s vaším lékařem, zda odpovídá uvedeným kategoriím zdravotnických prostředků. Jak jsme již uvedli, budete potřebovat potvrzení vaší zdravotní pojišťovny, že máte zapůjčen uvedený zdravotnický prostředek, tedy přístroj na venkovní plicní ventilaci nebo další zdravotnické prostředky, které jsou uvedeny v odst. 3). V odst. 4) jsou popsány údaje, které musí potvrzení zdravotní pojišťovny obsahovat. Jsou to běžné údaje a žádný předpis nestanoví podobu uvedeného potvrzení. Dokonce stačí i doložená smlouva o výpůjčce zdravotnického prostředku mezi zdravotní pojišťovnou, zastoupenou firmou, která zajišťuje dodání a servis zdravotnického prostředku a vypůjčitelem, tedy vaší osobou. Potvrzení pojišťovny nelze nahradit potvrzením lékaře.  Ještě upozorňujeme na skutečnost, že ty osoby, které dosud nemají přiznán příspěvek na mobilitu, tak nemohou požádat o zvýšení příspěvku na provoz přístrojů na venkovní ventilaci. Tyto osoby si musí co nejdříve požádat o průkaz osoby se zdravotním postižením a o příspěvek na mobilitu. Přiznání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu bude probíhat ve standardním správním řízení. Na zvýšený příspěvek na mobilitu je nárok již od 1. 12. 2022 a bude vyplacen v lednu 2023.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Instrukce ke zvýšenému příspěvku na mobilitu

Stáhnout

Dopis ministerstva zdravotnictví zdravotním pojišťovnám

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit