• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 99 – 2022 (Pozvánka na seminář zaměřený na vzdělávání a zaměstnávání mladých osob se zdravotním postižením)

Informace č.: 99 – 2022 (Pozvánka na seminář zaměřený na vzdělávání a zaměstnávání mladých osob se zdravotním postižením)

1. 12. 2022

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na zajímavý seminář zaměřený na mládež se zdravotním postižením. Účastníci semináře se dozvědí o možnostech zapojení mladých lidí se zdravotním postižením do činnosti organizací osob se zdravotním postižením, o možnostech vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením (podpůrných opatřeních, informačních centrech pro studenty s handicapem a možnostech získání stipendia, přístupném vzdělávání apod.). Dalšími tématy bude zaměstnávání mladých lidí se zdravotním postižením nebo zapojování mládeže se zdravotním postižením na úrovni EU.

Seminář je součástí projektu Ascend, který NRZP ČR realizuje a který je zaměřen na posilování kapacit organizací osob se zdravotním postižením. Projekt je financován nadací CITI Foundation.

Je určený zejména pro mládež, ale vítáni budou i další účastníci. Účast na semináři je zdarma. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Seminář se uskuteční v pondělí 12. prosince 2022 od 10:00 do 13:00 hodin v sídle NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice (budova Pražské teplárenské), v místnosti č. 320 (3. patro).

Předběžný program:

10:00 – 10:55 Mgr. Václav Krása – činnost v organizacích a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

11:00 – 11:55 prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík – vzdělávání a podpůrná opatření ve vzdělávání osob se zdravotním postižením.

12:00 – 13:00 Loredana Dicsi (EDF) – zapojování mládeže se zdravotním postižením na úrovni EU.

Přihlásit se můžete nahlášením svých kontaktních údajů na email o.folk@nrzp.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit