Informace č.: 89 – 2022 (Pozvánka na workshop)

26. 10. 2022

Vážení přátelé,

NRZP ČR realizuje projekt Ascend, který je zaměřen na posilování kapacit organizací osob se zdravotním postižením. Projekt je financován nadací CITI Foundation. Součástí projektu je i workshop o komunikaci s lidmi s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením. Workshop je primárně určen zaměstnancům NRZP ČR a zájemcům z řad členských organizací NRZP ČR, ale mohou se účastnit i jednotlivci z jiných organizací.

Účast na workshopu je bezplatná a případným zájemcům vystavíme osvědčení o absolvování kurzu. Kurz sice není akreditovaný, přesto může být v některých případech dostačující pro jejich jiné aktivity.

Workshop se uskuteční v pátek 11. listopadu 2022 od 9:00 do 16:00 hodin v sídle NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice (budova Pražské teplárenské), salonek v 1. patře.

Součástí workshopů budou ukázky kompenzačních pomůcek a praktické nácviky.

Zajištěno bude drobné občerstvení.

Předběžný program:

  1. 9:00 – 11:00  Osoby se zrakovým postižením (lektoři: Katka a Miroslav Orsághovi)
  2. 11:15 – 12:15 a 13:00 – 14:00  Osoby s tělesným a mentálním postižením (lektoři: Ing. Jana Sirotková, PhD. a Bc. Michal Prager, MBA).
  3. 14:00 – 16:00  Osoby se sluchovým postižením (lektorka: Mgr. Jitka Koutová, DiS)

Přihlásit na kurz se můžete nahlášením svých kontaktních údajů na email o.folk@nrzp.cz.

Workshop bude probíhat částečně i formou diskuse, pokud byste měli nějaké dotazy a náměty, budeme rádi, když je na workshopu představíte.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit